July 25, 2024

MENDO POLITIKISHT


Mendo Politikisht është një nismë e dy organizatave Pro LGBT dhe Aleanca LGBT, që synon të inkurajojë komunitetin LGBTI të marrë pjesë në zgjedhjet e vitit 2017, i pajisur me informacion të detajuar mbi qëndrimet që partitë politike kanë mbi çështjet e këtij komuniteti. Projekti financohet nga ILGA Europe.