May 7, 2021

Letër publike drejtuar autoriteteve, një zë aktivist për ndryshim