January 27, 2021

10 fitore për të drejtat LGBTI+ në botë gjatë vitit 2020