January 17, 2021

Brunei anullon dënimin me vdekje për individët LGBT