January 18, 2021

Gajda: Gjobitet Ministria e Brendshme, gabimi në marrëveshjen me ALEAT për dokumentet biometrikë