March 8, 2021

Mbrojtja e lumit Vjosa, Organizatat mjedisore paraqesin propozimin për Parkun e parë Kombëtar të një lumi të egër në Evropë