April 20, 2024

Gjuhë diskriminuese ndaj grave dhe luftë për klikime me rastet e dhunës, gjetje paraprake nga monitorimi i medias