September 24, 2023

Grindr zbërthyer! Renditja e vendeve sipas numrit të pasivëve dhe aktivëve