June 19, 2024

Grindr zbërthyer! Renditja e vendeve sipas numrit të pasivëve dhe aktivëve