September 24, 2021

Sarah McBride, një grua transgjinore zgjidhet legjislatore e nivelit më të lartë në Shtetet e Bashkuara