July 3, 2022

Sarah McBride, një grua transgjinore zgjidhet legjislatore e nivelit më të lartë në Shtetet e Bashkuara