October 2, 2023

Sarah McBride, një grua transgjinore zgjidhet legjislatore e nivelit më të lartë në Shtetet e Bashkuara