September 25, 2021

COVID-19 vret demokracinë e parë evropiane