May 7, 2021

Vështirësitë e personave Hiv-pozitivë gjatë pandemisë, nga stigma te pengesat në marrjen e shërbimeve