January 23, 2021

Azilkërkuesit në Shqipëri, kushte të vështira të jetese në qendrën e pritjes