July 25, 2024

Shqipëria nuk e adreson shëndetin e fëmijëve interseksualë nga perspektiva e të drejtave të njeriut