July 25, 2024

Letër e hapur e komunitetit artistik ndërkombëtar kundër kryeministrit Rama