July 25, 2024

Rrëfimi i Dorit: Të jesh i diskriminuar edhe si rom edhe si LGBT