July 25, 2024

Shqipëria, për herë të dytë në histori, tërhiqet pjesërisht nga Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut