April 2, 2023

Vendimi: Albchrome i diskriminoi e i shkarkoi minatort për shkak të angazhimit sindikal