March 3, 2024

Vendimi: Albchrome i diskriminoi e i shkarkoi minatort për shkak të angazhimit sindikal