March 3, 2024

Muralet në Tiranë janë një dhunë ndaj komunitetit! Ja përse…