August 19, 2022

Dylberat për Palestinën—Festivali Ndërkombëtar për Palestinën zbarkon edhe në Kosovë