January 21, 2021

Kosto e të qenit ndryshe – rrëfime fotografike të të rinjve shqiptarë