December 3, 2021

Kosto e të qenit ndryshe – rrëfime fotografike të të rinjve shqiptarë