January 21, 2021

Numri i vetëvrasjeve në rritje në shkallë botërore