April 16, 2021

Raporti i plotë i monitorimit të medias mbi gjuhën e urrejtjes, seksiste dhe diskriminuese