December 7, 2023

Raporti i plotë i monitorimit të medias mbi gjuhën e urrejtjes, seksiste dhe diskriminuese