December 3, 2021

Raporti: Në Shqipëri gratë paguhen 32% më pak se burrat