December 4, 2022

Një krahasim ekstrem për dhunën, për të dalluar fajtorin nga viktima