December 7, 2023

Shqipëria zhvillon paradën e parë në botë online: S’ka drejtësi për LGBTI nëse nuk ka demokraci për gjithë të tjerët