January 17, 2021

Lendi dhe Jovani, urë lidhëse përtej barrierave mes Kosovës dhe Serbisë