October 1, 2022

Lendi dhe Jovani, urë lidhëse përtej barrierave mes Kosovës dhe Serbisë