September 24, 2021

Të pavërtetat e reagimit institucional. Policia e Shtetit ‘bën maksimumin’ për të garantuar të drejtat e barabarta për romët, egjiptianët dhe LGBTI’