May 11, 2021

Akademia e Shkencave godet përsëri: 6-7 % e popullsisë së Tiranës ka fituar imunitet ndaj COVID-19!