January 23, 2021

Në prag të zgjedhjeve, situata për komunitetin LGBTI në Poloni sa vjen e vështirësohet!