June 19, 2024

Në prag të zgjedhjeve, situata për komunitetin LGBTI në Poloni sa vjen e vështirësohet!