January 26, 2021

Vendimi historik në SHBA: Punëtorët e komunitetit LGBT nuk mund të pushohen nga puna!