April 16, 2021

Eseja finaliste: Unë zgjedh Bashkimin Europian, Muhamet Skënderas