March 21, 2023

Eseja finaliste: Unë zgjedh Bashkimin Europian, Muhamet Skënderas