February 23, 2024

Eseja finaliste: Unë zgjedh Bashkimin Europian, Muhamet Skënderas