March 4, 2024

Takim online mbi gjuhën e urrejtjes dhe diskriminimin në media, prezantim i gjetjeve të monitorimit