January 18, 2021

Takim online mbi gjuhën e urrejtjes dhe diskriminimin në media, prezantim i gjetjeve të monitorimit