August 4, 2021

Raport monitorimi i medias për gjuhën diskriminuese dhe seksiste 2021