March 3, 2024

Raport monitorimi i medias për gjuhën diskriminuese dhe seksiste 2021