January 23, 2021

Moment kritik në perspektivën e BE-së për adoptimin e një strategjie të komunitetit LGBTI