January 23, 2021

Shkatërrimi i pyjeve dhe norma shqetësuese e shpyllëzimit në Shqipëri