May 26, 2024

Në anglisht quhet “oppression”. Në shqip mund ta përkthejmë “shtypje”. Po çfarë është ajo?