March 3, 2024

Komisioni Evropian sjell në vëmendje rrezikun e PPP-ve dhe uljen e shpenzimeve në shëndetësi dhe arsim