December 9, 2023

Pandemia COVID-19 dhe lufta për mbijetesë e shtresave të margjinalizuara në komunitete të vogla