April 14, 2024

Regres në reformën në drejtësi: Kuvendi, në mungesë transparence miraton ndryshime me rëndësi pa u konsultuar më parë.