March 3, 2024

Deputetë e zyrtarë në Kosovë shfaqin hapur homofobi