October 2, 2023

Fitorja e Vetëvendosjes, shembull i demokracisë funksionale dhe dëshirës për ndryshim