December 4, 2022

Fitorja e Vetëvendosjes, shembull i demokracisë funksionale dhe dëshirës për ndryshim