May 30, 2023

Historia e mirë, e keqe dhe ndonjëherë e shëmtuar e presidentit të ri të zgjedhur Joe Biden dhe të drejtat e LGBT+