June 14, 2024

Human Rights Watch: Komuniteti LGBT+ u nënshtrohet torturave brutale në Siri nga qeveria dhe ISIS