December 6, 2023

Human Rights Watch: Komuniteti LGBT+ u nënshtrohet torturave brutale në Siri nga qeveria dhe ISIS