June 19, 2024

Organizatat e të Drejtave të Njeriut dënojnë dhunën nga policia ndaj dy anëtarëve të komunitetit Egjiptian