December 3, 2023

Organizatat e të Drejtave të Njeriut dënojnë dhunën nga policia ndaj dy anëtarëve të komunitetit Egjiptian