March 21, 2023

Trump përballë Biden, kush fiton te komuniteti LGBTI?